C. ABC der Gewerberaummiete

Autoren: Griebel/Wiek

8

Stichwort

Kapitel

AGB

§ 38 Rdn. 1  ff.

Aufwendungsersatz

§ 45 Rdn. 32  ff.

Beendigung

§  44 Rdn. 1 ff.

Betriebskosten

§  41 Rdn. 3 f.

Betriebspflicht

§  36 Rdn. 16 ff.

BGB -Gesellschaft

§ 35 Rdn. 85  ff.

Duldungspflichten des Mieters

§ 36 Rdn. 25  ff.

Fälligkeit der Miete

§ 39 Rdn. 58  ff.

Festmiete

§ 39 Rdn. 8

Flächenmiete

§ 39 Rdn. 10  ff.

Gewährleistung

§ 43 Rdn. 1  ff.

Gewährleistungsausschluss

§ 43 Rdn. 6

Gutachter- und Schiedsklausel

§ 40 Rdn. 61  ff.

Haftung des Mieters

§ 36 Rdn. 60  ff.

Instandhaltung und Instandsetzung

§ 36 Rdn. 31  f.

Kleinreparaturen

§ 36 Rdn. 31  f.

Konkurrenzschutz

§ 36 Rdn. 20  ff.

Leistungsvorbehalts- bzw. Anpassungsklausel

§ 40 Rdn. 48  ff.

Mietbürgschaft

§ 42 Rdn. 50  ff.

Miete

§ 39 Rdn. 1  ff.

Mieterhöhungsklauseln

§ 40 Rdn. 8  ff.

Mietfläche

§ 36 Rdn. 6  ff.

Mietgebrauch

§ 36 Rdn. 44  ff.

Mietkaution

§ 42 Rdn. 46  ff.

Mietobjekt

§ 36 Rdn. 1  ff.

Mietsicherheiten

§ 42

Mietwucher

§ 39 Rdn. 80  ff.

Mietzeit

§ 37 Rdn. 1  ff.

Nebenkosten

§ 41 Rdn. 1  ff.

Nutzungsentschädigung

§ 45 Rdn. 22

Nutzungszweck

§ 36 Rdn. 13  ff.

Parteiwechsel

§ 35 Rdn. 119 ff.

Preis- und Kostenelementeklausel

§ 40 Rdn. 60

Räumung

 ff.